نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تراگسیل صدا-عبورصدا از مرز دومحیط نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2637
موجهای آکوستیکی کروی نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3040
پوسته مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2154
تار مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3274
شمش مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2091
انتشار صوت نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3551

ورود به سایت


برای حمایت از ما امتیاز دهید